Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam : Intresseanmälan
Period: 2013-02-07 - 2013-12-31

Förutsättningar
Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering.
*Namn  
Postadress
Postnummer Ort
Telefon Mobil
*E-post
*Företag
Org.nummer
Kommentarer/Frågor
*Antal personer
This text is replaced by a Flash menu.
© Rely i Mälardalen AB