Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors : Intresseanmälan
Period: 2013-01-25 - 2014-12-31

Förutsättningar
Det hållbara slakteriet, Sustainable Abattoir, är ett pilotprojekt i södra Namibia. Syftet är att genom att röta slakteriavfallet producera metan som via en motor genererar elektricitet och värme. Rötresten blir gödsel.
*Namn  
Postadress
Postnummer Ort
Telefon Mobil
*E-post
*Företag
Org.nummer
Kommentarer/Frågor
*Antal personer
This text is replaced by a Flash menu.
© Rely i Mälardalen AB