Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam
Period
2013-02-07 - 2013-12-31


Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie som finansieras med en ’Planning Grant’ från SIDA/Tillväxtverket. Studien är riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering av öarna enligt samma koncept som utvecklats för isolerade byar i Botswana, ’Sustainable Village Concept’. Öarna saknar idag elektricitet, och inga planer finns heller för anslutning till det nationella kraftbolagets nät.
Förstudien har fokus på att identifiera möjliga substrat för biogasproduktion, men också på att inventera om andra förnyelsebara energikällor kan komma i fråga. Vidare undersöks innevånarnas energibehov och betalningsförmåga samt förutsättningarna för en lokal systemlösning. Visionen är ett hållbart fristående el-system baserat på lokalt tillgängliga energiresurser och utan anslutning till det nationella elnätet.

Detta projekt har kunnat bli verklighet tack var det av Tillväxtverket finansierade projektet "Plattform Clean" vid Mälardalens högskola.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga projekt
Air Quality Management Framework AQMF
(Period: 2017-05-16 - 2018-03-03)
The objective was to develop a national framework to define, measure and improve air quality in Botswana.
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
(Period: 2015-08-06 - 2015-11-30)
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
Soil and water purification in the Baltic sea region - Spiwats
(Period: 2013-08-01 - 2014-08-31)
Projektet syftar till att identifiera och utveckla projekt inom avfallshantering och biogasproduktion i Litauen och Polen.
Läs mer >>
information och stöd till svenska SME-företag om EU-program inom miljöteknikområdet
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Ökad information och stöd till svenska små- och medelstora företag som vill delta i EU-program inom miljöteknikområdet
Läs mer >>
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors
(Period: 2013-01-25 - 2014-12-31)
Det hållbara slakteriet, Sustainable Abattoir, är ett pilotprojekt i södra Namibia. Syftet är att genom att röta slakteriavfallet producera metan som via en motor genererar elektricitet och värme. Rötresten blir gödsel.
Läs mer >>
1 2
© Rely i Mälardalen AB