Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
information och stöd till svenska SME-företag om EU-program inom miljöteknikområdet
Period
2013-02-07 - 2013-12-31


Tillväxtverket gör en satsning på att hjälpa svenska små och medelstora företag att komma med i EU:s program som främjar miljöteknikens utveckling och användning. Konkret handlar det om programmen Eco-innovation, Intelligent Energy Europe, Life+ och Ramprogrammet för forskning och innovation (FP 7) och Horizon 2020. Gemensamt för dessa program är att de utgår ifrån samarbete över nationsgränserna.
Med olika typer av stöd i processen att komma fram till ett finansierat projekt skall Sustainable Business Mälardalen bidra till målet att fler svenska företag kommer med i EU-finansierade projekt som främjar utveckling och användning av ny miljöteknik. Projektet pågår till mitten av år 2014. Clas Tegerstrand är processledare för projektet. För mer information se projektets hemsida: www.miljeu.se

Företag kan genom projektet få hjälp med:
• Information om aktuella ansökningsomgångar
• Informationsmöten om aktuella EU-program
• Matcha ett företags utvecklingsidé med aktuella EU-program
• Matcha ett företag med samarbetspartners i Sverige och i Europa för att kunna delta i de aktuella EU-programmen
• Rådgivning via telefon, e-post eller personliga möten under ansökningsprocessen
• Workshopserie för att stödja skrivning av ansökningar
• Matcha med skrivarstödjande konsulter
• Förutvärdering av ansökningar

Detta projekt har kunnat bli verklighet tack var det av Tillväxtverket finansierade projektet "Plattform Clean" vid Mälardalens högskola.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga projekt
Air Quality Management Framework AQMF
(Period: 2017-05-16 - 2018-03-03)
The objective was to develop a national framework to define, measure and improve air quality in Botswana.
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
(Period: 2015-08-06 - 2015-11-30)
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
Soil and water purification in the Baltic sea region - Spiwats
(Period: 2013-08-01 - 2014-08-31)
Projektet syftar till att identifiera och utveckla projekt inom avfallshantering och biogasproduktion i Litauen och Polen.
Läs mer >>
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering.
Läs mer >>
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors
(Period: 2013-01-25 - 2014-12-31)
Det hållbara slakteriet, Sustainable Abattoir, är ett pilotprojekt i södra Namibia. Syftet är att genom att röta slakteriavfallet producera metan som via en motor genererar elektricitet och värme. Rötresten blir gödsel.
Läs mer >>
1 2
© Rely i Mälardalen AB