Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors
Period
2013-01-25 - 2014-12-31


Under hösten 2012 och vintern 2012/2013 genomförs förstudie och projektering. Byggnation följer sedan med planerad start våren 2013.
Slakteriet, Brukarros Meat Processors avfall läggs idag på deponi i öknen, detta är ett miljöproblem och ett hot mot en ökad produktion av kött, då det strider mot många länders krav på avfallshantering. Genom att tillvarata avfallet blir slakteriet av med ett miljöproblem. Biogasprocessen kommer att göra Brukarros meat processors självförsörjande på elektricitet ochkunna leverera till det nationella nätet. Rötresten kommer att delas upp i två fraktioner:
• En torr som paketeras och säljs på den kommersiella marknaden.
• En våt som används för att odla upp den intilliggande öknen.
Genom att odla upp öknen kan slakteriet ha en egen djurhållning vilket skapar förutsättningar för en jämnare slakteribeläggning. Möjligheten att odla grönsaker kommer även att tillvaratas. Grönsakerna säljs, medan blasten används i biogasprocessen, den hållbara slakteriprocessen.
Projektet finansieras av SIDA, Tillväxtverket, Namibiska staten samt Brukarros Meat processors. Projektet koordineras av SusBiz, andra medverkande parter är Mälardalens högskola, Desert Research Foundation of Namibia, Brukarros Meat Processors och Beefcor. Cowi och Rotageagri är andra aktörer i projektet.

Detta projekt har kunnat bli verklighet tack var det av Tillväxtverket finansierade projektet "Plattform Clean" vid Mälardalens högskola.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga projekt
Air Quality Management Framework AQMF
(Period: 2017-05-16 - 2018-03-03)
The objective was to develop a national framework to define, measure and improve air quality in Botswana.
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
(Period: 2015-08-06 - 2015-11-30)
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
Soil and water purification in the Baltic sea region - Spiwats
(Period: 2013-08-01 - 2014-08-31)
Projektet syftar till att identifiera och utveckla projekt inom avfallshantering och biogasproduktion i Litauen och Polen.
Läs mer >>
information och stöd till svenska SME-företag om EU-program inom miljöteknikområdet
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Ökad information och stöd till svenska små- och medelstora företag som vill delta i EU-program inom miljöteknikområdet
Läs mer >>
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering.
Läs mer >>
1 2
© Rely i Mälardalen AB