Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Soil and water purification in the Baltic sea region - Spiwats
Period
2013-08-01 - 2014-08-31

Förutsättningar
mer kontakt: svante.sundquist@susbiz.se
Projektet syftar till att identifiera och utveckla projekt inom avfallshantering och biogasproduktion i Litauen och Polen.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga projekt
Air Quality Management Framework AQMF
(Period: 2017-05-16 - 2018-03-03)
The objective was to develop a national framework to define, measure and improve air quality in Botswana.
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
(Period: 2015-08-06 - 2015-11-30)
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
information och stöd till svenska SME-företag om EU-program inom miljöteknikområdet
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Ökad information och stöd till svenska små- och medelstora företag som vill delta i EU-program inom miljöteknikområdet
Läs mer >>
Hållbar landsbygdselektrifiering i Vietnam
(Period: 2013-02-07 - 2013-12-31)
Under vintern 2012/2013 genomförs en inledande förstudie riktad mot två öar i provinsen TràVinh i Mekongdeltat. Avsikten är att undersöka om förutsättningar finns för en hållbar elektrifiering.
Läs mer >>
Det hållbara slakteriet, Brukarros Meat Processors
(Period: 2013-01-25 - 2014-12-31)
Det hållbara slakteriet, Sustainable Abattoir, är ett pilotprojekt i södra Namibia. Syftet är att genom att röta slakteriavfallet producera metan som via en motor genererar elektricitet och värme. Rötresten blir gödsel.
Läs mer >>
1 2
© Rely i Mälardalen AB