Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
National Air Quality Management Framework Project
NAQMF-projektet består av fem aktiviteter; 1. Projektledning/samordning, 2. Situationsanalys, 3. Konsultationer med nyckelintressenter och rundabordssamtal, 4. Utveckling av grundförutsättningar för ett robust nationellt ledningssystem för luftkvalitet i Botswana, 5. Allmän informationsspridning/spridning i media.

På svenska regeringskansliets hemsida om Botswana framgår följande:

Genom sin understödjande roll till svenskt näringsliv har Business Sweden till exempel hjälpt till att skapa samarbeten inom förnyelsebar energi mellan den svenska parten Sustainable Business Mälardalen och Botswana Power Cooperation. Det finns fler svenska eller svensk-anknutna företag etablerade i Botswana, exempelvis Scania, Volvo, Atlas Copco, Ericsson och ABB.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga nyhetsbrev
Omorganisation av SusBiz verksamhet
(Datum: 2019-07-21)
Läs mer >>
SVC-projektet i Botswana nu 19 företag
(Datum: 2013-12-11)
Läs mer >>
SusBiz på Almedalsveckan i Visby
(Datum: 2013-06-28)
Läs mer >>
Ny webplats för miljöteknikanläggningar
(Datum: 2013-04-17)
Läs mer >>
© Rely i Mälardalen AB