Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
SVC-projektet i Botswana nu 19 företag
Sedan fredag den 29 november 2013 utgör projektet nu del av det regionala Powerty Reduction Program som hanteras av DDC, Good Hope District Development Committee. Där kommer en uppföljning av de fortsatta aktiviteterna i Sekhutlane att ske en gång i månaden. Inom regionen finns många olika intressenter som på olika sätt kan bistå med samhällets samlade utbud av insatser och kompetenser till ändamålet.

Som en integrerad del i projektet har det processbeskrivits för att partnern PC Lesedi ska få en manual för utvidgningen i riket. Målgruppen är 15 - 20 byar med som har liknande förutsättningar som Sekhutlane. En handbok är dessutom under utformning för att beskriva hanteringen i mer allmänna ordalag, vilket bl a kan bli värdefullt i utvecklingen i Zambia. Arbetet utföres av dr Patrik Klintenberg vid Mälardalens högskola på ett sätt som gör rapporterna användbara i dialoger med internationella forskare på orådet.
This text is replaced by a Flash menu.
Övriga nyhetsbrev
Omorganisation av SusBiz verksamhet
(Datum: 2019-07-21)
Läs mer >>
National Air Quality Management Framework Project
(Datum: 2016-11-21)
Läs mer >>
SusBiz på Almedalsveckan i Visby
(Datum: 2013-06-28)
Läs mer >>
Ny webplats för miljöteknikanläggningar
(Datum: 2013-04-17)
Läs mer >>
© Rely i Mälardalen AB