Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
Ny webplats för miljöteknikanläggningar
På webbplatsen swedishcleantech.se hittar du information om svensk miljöteknik. På en överskådlig karta finns svenska miljöteknikföretag och miljöteknikanläggningar som alla har en egen presentationssida. Här finns även rapporter, statistik och exempel på lyckade satsningar inom svensk miljöteknik. Du hittar dessutom information om finansiering och rådgivning. Tillväxtverket ansvarar för webbplatsen.

Det finns en anmälningslänk på webbplatsen där företag och anläggningar anmäler sig direkt till Tillväxtverket. Skicka gärna material eller kontakta Helena Bålman på nedanstående adress:.

Helen Bålman
Projektledare Internationella avdelningen
Miljödriven tillväxt
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
08-681 92 06
helen.balman@tillvaxtverket.se
www.tillvaxtverket.se

This text is replaced by a Flash menu.
Övriga nyhetsbrev
Omorganisation av SusBiz verksamhet
(Datum: 2019-07-21)
Läs mer >>
National Air Quality Management Framework Project
(Datum: 2016-11-21)
Läs mer >>
SVC-projektet i Botswana nu 19 företag
(Datum: 2013-12-11)
Läs mer >>
SusBiz på Almedalsveckan i Visby
(Datum: 2013-06-28)
Läs mer >>
© Rely i Mälardalen AB