Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
SusBiz årsmöte, Save the date 22 april
SusBiz årsmöte sker den 22 april kl 13.00 - 15.00 i sal R1-343 på Mälardalens högskola i Västerås.

Anmälan och vidare information lämnas av Svante Sundquist, 0769-461875 alt svante.sundquist@susbiz.se
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
Swedish Cleantech visar vägen till nya affärer
Swedish Cleantech är webbplatsen för svensk miljöteknik där du kan knyta nya kontakter och få hjälp att hitta olika finansieringslösningar.
www.swedishcleantech.se
Läs mer >>
Trippel Helix Sustainable Business Mälardalen (SBM) är en icke vinstdrivande ideell förening för hållbar affärsutveckling i samverkan.
Läs mer >>
 
This text is replaced by a Flash menu.
© Rely i Mälardalen AB