Sustainable Business Mälardalen
This text is replaced by a Flash header.
SusBiz projekt regeringsnyhet
SusBiz projekt Air Quality Monitoring är nu en regeringsnyhet. Läs mer på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/afrika/botswana/

SusBiz 20161123
Läs mer >>
Väspa - Västmanland to Power Africa
Syftet med förstudien är att genom att använda möjligheten med Power Africa ta fram förutsättningar och handlingsplan för att långsiktigt bygga en grupp
med små och mellanstora företag, företrädesvis från Västmanland, som tillsammans, i olika grupperingar, enskilt eller med ABB som huvudleverantör kan
verka på den globala energimarknaden med förnybara energilösningar.
Läs mer >>
National Air Quality Management Framework Project
Projektet NAQMF, National Air Quality Management Framework, Botswana hade kick-off i Gaborone måndag-tisdag 14-15 november 2016.
Läs mer >>
Trippel Helix Sustainable Business Mälardalen (SBM) är en icke vinstdrivande ideell förening för hållbar affärsutveckling i samverkan.
Läs mer >>
 
This text is replaced by a Flash menu.
© Rely i Mälardalen AB